Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

САЊА ЛАЗАРЕВИЋ-РАДАК

ЦРНИ ТАЛАС КАО УМЕТНОСТ КРИТИКЕ

 

 Попут других производа културе и црни талас је најпре морао бити подвргнут испитивању моралне, естетске и политичке подобности. Друштвено и политички ангажована критика пошла је од претпоставке да се „мрачне теме“ не могу сместити у „светли“ социјалистички контекст, те појаву ових филмова тумачи као помодарство, испразну жељу за праћењем светских тренова, или опасни анархистички и анти-социјалистички бунт. Ново схватање социјалистичке стварности коју су понудили кинематографи црног таласа, замењује претходно – оптимистичну слику друштва које насељавају фигуре поштених револуционара, партизана, радника, сељака и скромне интелигенције. Целовита критика ће се поделити на црне и беле публицисте међу којима једни допуштају уметности да се бави призорима насиља и секса, док други изражавају забринутост за будућност југословенског филма и његовог васпитног утицаја на младе.

Subscribe to RSS - САЊА ЛАЗАРЕВИЋ-РАДАК

VRH