Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Nova Evropa

УКРАЈИНСКИ ГОРДИЈЕВ ЧВОР

Cena 1.300 DIN 
PDV (10%) 130 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.790 DIN 
-+
ДРАГАН ПЕТРОВИЋ

Књига Драгана Петровића Украјински гордијев чвор је резултат истраживања о савременој Украјини којим се аутор бави више од  две деценије. У претходном периоду, поред низа научних и стручних чланака о пост-совјетској Украјини као независној држави објавио је, самостално или коауторски, и четири књиге – научне монографије о истој теми. Специфичност књиге Украјински гордијев чвор је њен синтетички карактер. У овој студији није акценат на анализама појединих кључних догађаја и периода постојања независне Украјине, већ на синтетичком разматрању функционисања читавог украјинског друштва, његовог политичког устројства и функционисања система државе, економије и међународних односа.

Moć Zapada

Moć Zapada
Cena 899 DIN 
PDV (10%) 90 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.349 DIN 
-+
Miloš Knežević

Kneževićev pristup ispitivanju pojma Zapada je polivalentan. Autor koristi saznanja iz više naučnih oblasti i disciplina, od kojih je potrebno pomenuti istoriju, politikologiju, pravo, ekonomiju, sociologiju, filozofiju i psihologiju. Ovo je prvi tom trilogije Stara Nova Evropa.

Latinica; broširani povez; 302 strane.

Na granicama Orijenta

Na granicama Orijenta
Cena 1.100 DIN 
PDV (10%) 110 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.570 DIN 
-+
Sanja Lazarević-Radak

Sanja Lazarević-Radak polazište za svoja istraživanja nalazi u činjenici da britanski i američki putnici otkrivaju Balkan početkom devetnaestog veka i formiraju prve trajne predstave o njemu kao "unutrašnjoj", ili "skrivenoj" Evropi. U prvoj polovini dvadesetog veka, između dva svetska rata, putnici postavljaju Srbiju u ovaj okvir predstavljajući je kao "Bliski istok". Ova monografija je pokušaj da se interpretacijom zanemarene popularne literature sa Zapada otkriju slike o istočnosti Srbije, njenoj graničnoj poziciji, ili drugosti u odnosu na Evropu. Ove slike do danas dominiraju javnim mnjenjem Zapada i uočavaju se u javnom govoru Srbije.

Latinica; broširani povez; 301 strana.

Kosovsko opredeljenje - filozofski pristup

Kosovsko opredeljenje - filozofski pristup
Cena 1.000 DIN 
PDV (10%) 100 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.460 DIN 
-+
Dr Jovan Aranđelović

Studija profesora Jovana Aranđelovića sistematski, naučno-istraživački i filozofski razmatra istorijske, kulturno-istorijske i društveno-političke i književne aspekte kosovskog pitanja i kosovskog opredeljenja. Počev od epskog mita o Kosovu i umetničke istine izražene u srpkoj književnosti, razmatranjem brojnih drugih činilaca kao što je uloga Evrope u stvaranju i rešavanju kosovskog problema, zaključno sa zloupotrebom filozofije, autor potvrdu svojih istraživanja nalazi u istoriji filozofije. Napisana na osnovu vrhunskog poznavanja kosovske tematike, veštinom pisca i mudrošću filozofa, ova knjiga nije namenjena samo stručnjacima, nego je svojom jednostavnošću i razumljivošću dostupna svakom zainteresovanom čitaocu.

Ćirilica; broširani povez; 320 strana.

Otkrivanje Balkana

Otkrivanje Balkana
Cena 1.000 DIN 
PDV (10%) 100 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.460 DIN 
-+
Sanja Lazarević-Radak

Studija "Otkrivanje Balkana" čitaoce vraća u dugi devetnaesti vek, kada je imperijalizam dostigao svoj vrhunac. Među prostorima koji još uvek nisu bili upisani u kolonijalne mape našao se Balkan - evropska terra incognita. Postupak njegovog imenovanja i smeštanja na kartu sveta praćen je zamišljanjem ljudi drugačije kulture i "prirode", što je postalo osnova za docnije stereotipizacije o ovom poluostrvu. Polazeći od navedenih činjenica, autorka postavlja dva ključna pitanja: prvo - da li je Balkan kolonizovano područje, drugo - šta je kolonijalno u njemu. Odgovor na njih nalazi u prirodi imperijalizma i intelektualnoj klimi devetnaestog veka koja je, iako racionalistička, odsustvo znanja kompenzovala fantazijom.

Latinica; broširani povez; 228 strana.

Nevidljivi Balkan: Prilog istoriji postkolonijalnih geografija

Nevidljivi Balkan: Prilog istoriji postkolonijalnih geografija
Cena 1.000 DIN 
PDV (10%) 100 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.460 DIN 
-+
Sanja Lazarević-Radak

Savremeni pristupi u proučavanju Balkana zanemareni su u ovdašnjoj akademskoj javnosti. U tom smislu, u potrazi za smislenim odgovorima, ova studija pokreće niz bitnih pitanja. Zašto se neke teorije favorizuju na račun drugih? Zašto se u javnosti Balkana još uvek retko govori o njegovom kolonijalnom statusu, a prećutkuje da on postaje postmoderna geografija? Zašto se o ovom delu sveta još uvek govori kao o imaginarnoj geografiji umesto da se razmotri njegova ekonomska i politička stvarnost? Ovo su samo neka od pitanja na koja Sanja Lazarević Radak nudi relevantne odgovore.

Latinica; broširani povez; 262 strane.

Film i politički kontekst: o jugoslovenskom i srpskom filmu

Film i politički kontekst: o jugoslovenskom i srpskom filmu
Cena 1.100 DIN 
PDV (10%) 110 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.570 DIN 
-+
Sanja Lazarević-Radak

Obuhvatajući različite žanrove, stilove i decenije, autorka analizira vezu između filma i politike. Iz te veze, nastali su jugoslovenski crni talas, fantastika sa podtekstom društvene kritike, crne komedije i postjugoslovenski filmovi koji tematizuju svakodnevicu prožetu posledicama procesa „tranzicije“ i „demokratizacije“.

Kako bi otkrili ambivalentnu sliku socijalističkog društva koje ostaje u začaranom krugu birokratije, jugoslovenski filmovi se obraćaju složenim i po mnogo čemu jedinstvenim jezikom. Oni preispituju političku stranu stvarnosti da bi otkrili nimalo pohvalne slike margine autoritarnosti.

Za razliku od jugoslovenskog, srpski film najpre crpi inspiraciju iz balkanističkih stereotipa da bi krajem devedesetih godina 20. veka i početkom trećeg milenijuma, otvorio dijalog sa Evropom. Tema ovog dijaloga je jedna od glavnih preokupacija post-kolonijalnog sveta, u traženju odgovora na pitanja kao što su: „ko sam“; „gde je moje mesto u ekonomskoj i političkoj stvarnosti“. Poput trećeg filma, srpski filmovi pokreću pitanje identiteta ostajući smešteni u ili iz/među prostoru dileme koju nameće binarna podela na Istok i Zapad.

Polazeći od propagandističke uloge i traženja oslonca u stereotipima, dosežući do polemičkog tona, jezika heterotopije, postkolonijalizma i ideologije trećeg filma, oni otkrivaju imaginarne granice, političke mitove, zamišljene istorije i aktuelne svakodnevne probleme  jugoslovenskog i srpskog društva.

Latinica; mek povez; 268 strana.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ФИЛМ И КРИЗА СОЦИЈАЛИЗМА

Cena 1.200 DIN 
PDV (10%) 120 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.680 DIN 
-+
САЊА ЛАЗАРЕВИЋ РАДАК

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ФИЛМ И КРИЗА СОЦИЈАЛИЗМА 

Истраживањем „белог таласа“, ауторка у фокус поставља српске и југословенске филмове снимљене од половине седамдестих до средине осамдесетих година прошлог века. Указује на њихов критички потенцијал и политички значај у тадашњем историјском контексту који је претходио економском, политичком и идеолошком слому СФРЈ. Текстовима у књизи покрећу се нова, за гледаоце и читоаце, провокативна питања националности и идентитета.

У истраживачком, аналитичком и наративном смислу, књига даје значајан допринос српској научној и стручној заједници али и ексклузиван увид широкој јавности заинтересованој за антрополошке, социолошке, психолошке и политиколошке аспекте популарне културе. Aуторка  истражује више од тридесет филмова  који су указивала на економску, политичку и културну будућност српског друштва и тадашње југословенске државне заједнице.

Латиница, тврд повез, 240 страна.

Subscribe to RSS - Nova Evropa

VRH