Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Mala akademija

MOĆ FANTASTIKE

Cena900 DIN
PDV (10%)90 DIN
Troškovi slanja300 DIN
Svega1,290 DIN
-+
Dragana Bošković

Studija  Moć fantastike  istražuje  fantastični prosede  u  proznim i dramskim ostvarenjima pisaca srpskog realizma. Njeno idejno ishodište je oksimoronska sintagma fantastični   realizam. Njen najvažniji  zaključak jeste da je  upravo  fantastika  ono  svojstvo u kom  se reflektuje nova, modernistička poetika tzv. srpskog realizma.  Osim analize književne fantastike, studija se metodološki bavi i širim aspektima definicije, tipologije, geneze i evolucije fenomena  fantastike  u  srpskoj,  pa i svetskoj književnosti i njenoj teoriji. Stoga ona istovremeno i prevrednuje  književnu  fantastiku, kao što  u   teorijskom,  istorijskom  i  kritičkom  smislu  nudi novo čitanje srpske književnosti.   

Ćirilica, broširan povez, 196 strana

KRIZA IDENTITETA ROMANESKNOG JUNAKA SRPSKE MODERNE

Cena1,000 DIN
PDV (10%)100 DIN
Troškovi slanja300 DIN
Svega1,400 DIN
-+
Svetlana Milašinović

Studija  Kriza identiteta romanesknog junaka srpske moderne u središte  pažnje postavlja književnog junaka kao borca za vlastiti životni prostor. Posebno se istraživački naglašava njegov odnos prema patrijarhalnoj tradiciji iz koje je potekao i modernog sveta koji ga privlači i odbija. Ovakvim pristupom se rasvetljavaju suptilne veze literature sa širim društvenim i istorijskim kontekstom. Za razliku od starog istorizma koji književno delo shvata kao puko svedočanstvo ili  odraz  realnosti, novi istorizam disciplinu kojoj pripada ova knjiga definiše kao poetiku kulture. 

Ćirilica, broširan povez, 252 strane

Andrić, Crnjanski, Pekić, pripovedne strukture srpskog (post)modernističkog romana

Cena2,000 DIN
PDV (10%)200 DIN
Troškovi slanja300 DIN
Svega2,500 DIN
-+
Milan Orlić

Doktorska studija Milana Orlića Andrić, Crnjanski, Pekić (pripovedne strukture srpskog (post)modernističkog romana), strukturalistički preispituje srpski književni kanon ХХ veka. Ova studija daje originalni doprinos srpskoj književnoj teoriji. Ovako opsežno i zahtevno istraživanje figure pripovedača i pripovednih struktura u srpskom modernizmu i postmodernizmu,  kao što je Orlićevo – do sada nije objavljeno.

Obuhvatajući izbor srpskih pisaca od kojeg zastaje dah, uključujući one koji su tačno identifikovani kao „preteče“ modernizma i  postmodernizma, Orlićeva studija je dubinski fokusirana na trojicu ključnih autora. Reč je piscima koji svojim delima povezuju srpski i jugoslovenski modernizam i postmodernizam: Ivi Andriću, Milošu Crnjanskom i Borislavu Pekiću.

Tako Orlić dolazi do jednog od glavnih uvida, naime, da su pripovedne strukture srpske proze prešle putanju od potpuno razvijenog pripovednog subjekta do razgrađene figure pripovedača koja više nije „zakonodavac“ teksta. Nova figura pripovedača je tumač  materijala  koje  ugrađuje  u vlastitu tekstualnu strukturu. Pomenutu evoluciju Orlić u Apendiksu studije ilustruje pomoću četiri originalne a plastične dijagramske šeme. Ove šeme, u pravom strukturalističkom maniru, sažimaju pripovedne modele u srpskoj modernističkoj i postmodernističkoj prozi. Osim za srpsku, naznačeni modeli su relevantni za istraživanja slavističke i evropske literature. Napisana na engleskom jeziku, studija je prevedena na srpski jezik.

Ćirilica, tvrd povez, format B5, 288 strana

Crnjanski i njegov čitalac

Crnjanski i njegov čitalac
Cena900 DIN
PDV (10%)90 DIN
Troškovi slanja300 DIN
Svega1,290 DIN
-+
Nina Živančević

Istraživački rad Nine Živančević u ovoj knjizi je zasnovan na teoriji estetike koja proučava oblast recepcije umetničkog dela i, u tom smislu, predstavlja važan doprinos. Knjiga poseduje izuzetnu analitičku i sintetičku koherenciju u organizaciji teksta.

Latinica; broširani povez; 258 strana;

Eseji Momčila Nastasijevića

Eseji Momčila Nastasijevića
Cena800 DIN
PDV (10%)80 DIN
Troškovi slanja300 DIN
Svega1,180 DIN
-+
Svetlana Milašinović

Monografija koja se na istraživački relevantan i naučno utemeljen način bavi esejima Momčila Nastasijevića. Najvažniji Nastasijevićevi eseji posmatrani su u svetlu njegove poetike kao jedan od mogućih ključeva za razumevanje njegove poezije. Knjiga Svetlane Milašinović zapravo daje dobar pregled ne samo Nastasijevićevih eseja nego i njegovog dela u celini.

Ćirilica; broširani povez; 170 strana

Poetika realizma

Poetika realizma
Cena900 DIN
PDV (10%)90 DIN
Troškovi slanja300 DIN
Svega1,290 DIN
-+
Slobodanka Vladiv-Glover

Studija situira realizam kao istorijsku pojavu moderniteta, zasnovanu na fenomenologiji percepcije. Poetika realizma se oslanja na gledanje (le regard) kao modus konstruisanja slike stvarnosti ili reprezentacije. Ovim modelom poetike realizma se analiziraju romani Dostojevskog, Tolstoja i Flobera.

Suizdanje sa izdavačkom kucom "Arijadna".

Latinica; broširani povez; 200 strana.

Razbijeno slovensko ogledalo

Razbijeno slovensko ogledalo
Cena599 DIN
PDV (10%)60 DIN
Troškovi slanja300 DIN
Svega959 DIN
-+
mr Aleksandar Novaković

Sloveni kao dramatis personae u dramama engleskog govornog područja: 1878-1990. "Razbijeno slovensko ogledalo" se ne bavi Slovenima samo kao dramskim junacima u dramama engleskog govornog područja. Ovaj rad teatrološki, istorijski i sociološki traga za korenima stereotipa Slovena u anglofonom svetu. Pripadnici slovenskih nacija su,iako pripadaju porodici evropskih naroda, često smatrani "Drugim", iskrivljenim odrazom civilizovane Evrope. Njihov položaj "Drugog" se zadržao i kad su emigrirali na druge kontinente gde su ih čekale iste predrasude. "Razbijeno slovensko ogledalo" ukazuje ne samo na prošlost već želi i da odgovovri na pitanje kakva će biti slika Slovena u bližoj budućnosti. 

Latinica; broširani povez; 121 strana.

Uvod u teoriju žanrova

Uvod u teoriju žanrova
Cena699 DIN
PDV (10%)70 DIN
Troškovi slanja300 DIN
Svega1,069 DIN
-+
Mr Milena Stojanović

Na inovativan način izložen pregled teorije žanrova u kontekstu teorijskih promišljanja umetnosti i književnosti. 
Saizdanje sa Institutom za književnost i umetnost Beograd.

Ćirilica; broširani povez; 242 strane.

Dom i bezdomnost u poeziji XX vek: na primerima ruskih, poljskih i srpskih pesnika

Dom i bezdomnost u poeziji XX vek: na primerima ruskih, poljskih i srpskih pesnika
Cena1,000 DIN
PDV (10%)100 DIN
Troškovi slanja300 DIN
Svega1,400 DIN
-+
Dr Zoran Đerić

U srpskoj komparatistici do sada nije bilo mnogo pokušaja da se istraže poetike (uticaji, dodiri, prožimanja) čak tri slovenske književnosti - ruske, poljske i srpske. Đeric je to učinio na primerima najvažnijih emigrantskih pesnika, uvodeći u našu književnost termin bezdomnost kako ključan za razumevanje ne samo njihovih poetika, već i egzistencijalnih problema, ne samo pisaca, nego i čovečanstva u minulom veku.

Ćirilica; broširani povez; 262 strane.

Pages

Subscribe to RSS - Mala akademija

VRH