Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

КЈЕРКЕГОРОВА И НИЧЕОВА ИРАЦИОНАЛИСТИЧКА АНТРОПОЛОГИЈА (књига прва)

Svega: 
Cena 1.800,00 DIN 
PDV (10%) 180,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 2.340,00 DIN 
-+
ВАЛЕНТИНА ЧИЗМАР

Кјеркегорова и Ничеова ирационалистичка антропологија: философија вере и митологија воље за моћ je прерађенa докторскa дисертацијa „Ирационалистичко одређење човека (Кјеркегор наспрам Ничеа)“. У првом тому ове студије о нихилизму, хришћанству и ирационалистичкој епистемологији, изложена је компаративна анализа Кјеркегорове и Ничеове философије која оспорава, како истиче резенцензент, проф. др Миланко Говедарица, „основаност традиционалног филозофског схватања човека као хиперрационалног бића. С посебном пажњом је обрађено философско разјашњење сложеног односа између ирационализма и нихилизма, односно, ирационалистичке антропологије и кризе духовних вредностио у савременом свету.“

У раду се схватање човека као ирационалног бића разматра под лупом, не искључиво философија западно-европских оријентација, већ и парадигмама блиским филозофским и духовним извориштима са наших простора.

Суиздање Малог Нема и Архива Војводине.

Ћирилица, мек повез, 280. страна.

VRH