Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Milan Orlić na konferencijama u Bostonu, Sidneju i Hobartu

Dragi prijatelji,

Naš glavni urednik Milan Orlić je učestvovao na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Bostonu (Masačusets, Sjedinjene Američke Države) od 21. do 24. novembra ove godine, gde je predstavljao Univerzitet Monaš (Monash University) iz Melburna u Australiji. Reč je o 45. godišnjoj konferenciji koju organizuje Udruženje za slavističke, istočno-evropske i evro-azijske studije (ASEEES, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies). Orlić po drugi put učestvuje na ovoj najvećoj i najvažnijoj konferenicji na svetu koja je ove godine okupila nešto više od 2000 naučnika. (Prvi put je učestvovao na 43. godišnjoj konvenciji u Vašingtonu, 2011. godine). Tema panela je bila Zadužbina Crnjanskove modernističke revolucije u srpskoj literaturi 1893-1977, povodom obležavanja 120 godina od rođenja ovog velikog pisca. Orlićev rad je bio posvećen neistraženoj temi metanarativnosti, intertektualnosti u kontekstu autentičnosti Crnjanskovog dela (Crnjanski’s Meta-Narration: Multicultural Influences and Authentic Narrators in Embedded Texts).

Ovo je treća međunarodna konferencija na kojoj je Orlić ove godine učestvovao. Pre toga, prezentovao je svoje naučne radove na konferencijama u Sidneju, na Univerzitetu Mekvori (Macquarie University) i na Univerzitetu Tasmanija u Hobartu (UTAS, University of Tasmania). Na konferenciji u Sidneju Orlić je govorio o enciklopedizmu Pekićevog romana takozvane otvorene strukure iz perspektive eruditivnog naratora i interpretatora intertekstualnih dokumenata. (“Borislav Pekić’s open novel structure encyclopaedism of the eruditive editor and interpreter of the intertextual documents”). Dvodnevnu konferenciju je organizovalo Australijsko i novozelandsko udruženje za slavističke studije (ANZSA, Australian&New Zeland Slavic Association) a održana je 4. i 5. februara tekuće godine. 

Po završetku ove konferencije, Orlić je predsedavao radu panela na takođe dvodnevnoj bijenalnoj konferenciji koja je održana na Univerzitetu Tasmanija u Hobartu, 7. i 8. februara. Konferenciju je organizovalo Australijsko udruženje za komunistitčke i post-komunističke studije (Australian Association for Communist and Post-communist Studies). Ovo je drugo Orlićevo učešće na ovakvom skupu (prvi put februara 2011. godine u Kamberi, gde je razmatrao Pekićev kritički integralizam, “Pekić’s critical integralism”). Orlić je, kao i na prethodnim konferencijama, napisao i prezentovao rad o jednom od najvažnijih srpskih autora; ovoga puta svoju istraživačku pažnju usmerio je na Andrićev univerzalizam (“Andrić’s universalism”). Kao i u Bostonu i Sidneju, Orlić je i u Hobartu predstavljao Univerzitet Monaš (Monash University) iz Melburna. 

Sajam knjiga

Dragi prijatelji,

Posetite nas na Sajmu knjiga u Beogradu. 
Kao i predhodnih godina, nas štand se nalazi u Hali 1 (tzv. Glavna hala), Venac Miloša Crnjanskog. 
Do nas možete doći tako što ćete posle ulaska na glavni ulaz skrenuti desno, naš štand je treći po redu.

Evo i rasporeda programa na našem štandu zaključno sa subotom 26. oktobrom:

1. U ponedeljak 21. oktobra od 17 do 18 sati razgovor sa urednicima, saradnicima i autorima časopisa Sveske.

2. U utorak 22. oktobra od 17 do 18 sati studiju Poslednja staza heroja potpisuje autorka Nastasja Pisarev.

3. U sredu 23. oktobra od 17 do 18 sati monografiju Otkrivanje Balkana potpisuje autorka Sanja Lazarević Radak.

4. U četvrtak 24. oktobra od 17 do 18 sati roman koji je ove godine pobedio na konkursu za Nagradu Mali Nemo, Hokus Lokvud čiji je autor Nenad Pavlović, predstavlja Jelena Milutinović.

5. U petak 25. oktobra od 17 do 18 sati, studiju Antifilosofija književnosti potpisuje autor Radoman Kordić.

6. U subotu 26. oktobra od 17 do 18 sati, roman Ljubav u Lisabonu potpisuje autor Bratislav Todorović.

Sanja Lazarevic Radak na konferenciji Univerziteta Sapienza u Rimu

Dragi prijatelji,

Naša urednica, Sanja Lazarević Radak je učestvovala na konferenciji Empires and Nations,na Sapienza, Universita di Roma od 20. do 22 juna 2013. gde je govorila o imperijalističkoj praksi od 19. veka do danas. Njen rad koji će uskoro biti objavljen u zborniku Univerziteta Sapineza nosi naslov Empire, Text and Shifting Balkanization.
U julu su objavljeni njeni radovi The Other in Europe u zborniku Balkans In The Turkish History ( Turk Tarihinde Balkanlar), koji je izdao Univerzitet Jedrena (Sakaraya Universitesi) kao i rad Simbolička geografija Balkana: granični prostor u engleskim i američkim putopisima 1935-1909. u okviru zbornika Kulturna prožimanja: antropološke perspektive u izdanju Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. 

Pages


VRH