Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sanja Lazarevic Radak na konferenciji Univerziteta Sapienza u Rimu

Dragi prijatelji,

Naša urednica, Sanja Lazarević Radak je učestvovala na konferenciji Empires and Nations,na Sapienza, Universita di Roma od 20. do 22 juna 2013. gde je govorila o imperijalističkoj praksi od 19. veka do danas. Njen rad koji će uskoro biti objavljen u zborniku Univerziteta Sapineza nosi naslov Empire, Text and Shifting Balkanization.
U julu su objavljeni njeni radovi The Other in Europe u zborniku Balkans In The Turkish History ( Turk Tarihinde Balkanlar), koji je izdao Univerzitet Jedrena (Sakaraya Universitesi) kao i rad Simbolička geografija Balkana: granični prostor u engleskim i američkim putopisima 1935-1909. u okviru zbornika Kulturna prožimanja: antropološke perspektive u izdanju Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. 


VRH