Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 94 (decembar 2009)

Sveske broj 94 (decembar 2009)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Staniša Nešić: Patmos (Psaltir otkrovenja)
Zoran M. Mandić: Opasnost čitanja
Violeta Ivković: Zašto Rikardo Reiš i Lidija?
Ljiljana Živković: Neubeđena u istinu novog dana
Branislav Bane Dimitrijević: Trinaesta priča ili Koncept je najvažniji
Branka Jakšić-Provči: Tipovi govornih iskaza i njihova funkcija u dramama Dušana Kovačevića

Donald Bartelmi: Iza zatvorenih vrata
(sa engleskog prevela: Ana Stanojević)
Bina Kals: Posude bez dna
(sa bugarskog preveo: Zoran Jakimoski)
In Robinson: Dve priče
Abdurazak ar-Rabij: Potajne vesti
(sa engleskog prevela: Mirjana N. Matarić)
Kristina Petrović: Hamlet - čovek od akcije ili ne?
Marija Konsuelo Tomas i Garido/
Glorija Marija Tomas i Garido: Sloboda kao samoopredeqewe i kao lični razvoj
(sa španskog prevele: Ivana i Marina Đokić)
Nataša Radenković: Tipovi pripovedača u romanu Buka i bes (I)
Maja Sekulović: Organizacija prostorno-vremenskih struktura u noveli „Uspenje i pad Ikara Gubelkijana“
Vesna Mojsova-Čepiševska: Da li Kosovo i Metohija postaje imaginarna otadžbina?
Nemanja Rotar: Šta bi sa demokratijom?
Nastasja Pisarev: Anime (Kulturološki pogled na japanske animirane filmove)
Ivana Vesić: World music: problem konstituisanja žanrovskih okvira
Jasna Ristovski: Muzika i telo
Vesna Malbaški-Pupovac: Funkcija snova u „Istoriji o prekrasnom Josifu“ Milovana Vidakovića
Bisera Suljić-Boškailo: Ostavština Tomasa Mana (I)
Gordan Maričić: Četiri srpska prevoda Horacijeve pesme III 9

Kritiku pišu:

Miodrag Maticki (Srpski sever Draška Ređepa)
Zlatoje Martinov (Klupe nenagrađenih Duška Novakovića)
Mirko Vuković (Mreža duša Nenada Grujičića)
Gaлјa Sapožničenko (Telemahova odiseja Dimitrosa mingosa)
Goran Korunović (Tekst u vremenu i Umeće tumačenja Ljubiše Rajića)
Marina Kanić (Proplanci Sretena Marića Radovana Popovića)
Željko Milanović (Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti)


VRH