Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 91 (mart 2009)

Sveske broj 91 (mart 2009)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika " Klub poznatih" 
Predrag Krstic: Pas humanizator 
Predrag Krstić: Dijalektika i dejetetika prozdrljive teorije 
Ivan Milenković: Protiv prirodnosti 
Predrag Krstić: Autointervju 
Džon Martin Fiser: Kompatibilizam (2)

Mirna Radin Sadados: Od potrošačkog društva do aure otpada (Roman Podzemlje Dona DeLila) 
Mirjana Vasić : Simboli i mitovi u kratkoj prozi D. H. Lorensa 
Ana Marković: Beketova poetika odsustva 
Kristina Petrović: U potrazi za slobodom: Kučijev junak Majkl K između logora i bašte (1) 
Aleksandra Pejcic: Gluma i vlast u komedijama Branislava Nusica 
Pjero Sorentino: Čuvari 
Ivan Potić: Pet priča 
Saša Andrejević: Argentinske priče 
Slađana Bogosavljević: Cipele 
Zlatko Pangarić: Perpetuum mobile (anatomija jedne opsesije) 
Jasmina Mojsieva-Guseva: U potrazi za samim sobom 
Vesna Todorov: Enticitet, etničke grupe i etnički stereotipi u pripovetkama Grigorija Božovića 
Snežana Perković: Prigovori budućnosti 
Tanasis Dricas: Muzika i psihosomatsko znanje 
Andrija Matić: Hrišćanska tematika u poeziji Dilana Tomasa 
Milena Stanišić: Muzika je ono bez čega ne mogu


VRH