Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 90 (decembar 2008)

Sveske broj 90 (decembar 2008)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika "Ruža vetrova" 
SAVREMENO TUMAČENJE MITA 
Irina Deretić: Orestova krivica? 
Bojana Radovanović: Lik sfinge u delima "Čiste
ruke"
Jovana Hristića i "Paklena mašina" Zana Koktoa 
Joanis Kakridis: Psihoanalitičko tumačenje mita 
Džon Martin Fiser: Kompatibilizam (1)

Nikola Malović: Žena je opipala koliko je želim 
Miodrag Radović: Mainstream 
Momčilo Paraušić: Brojanica pred spavanje 
Vojislav Radojković: Poslednji dani bioskopa "Delo" 
Nenad Corilić: Santa Moneo 
Li Hal: Kasikolika Stajnberg 
Dimitrije Hacis: Zlocin Izabele Molnar 
Dušan Mitana: Patagonija 
Edmond Tupja: Diptih 
Predrag Jasović: Beletristička realistička kritika 
Zoran Kinđić: Siitsko učenje o Skrivenom imamu 
Snežana Perković: Prigovori budućnosti: pretpostavke o naučno-tehnološkom razvoju u naučno-
fantasticnom filmu 
Željko Milanović: Dragutin J. Ilić na granicama književnog 
Dušan Ivanišević: Džez - privilegija odabranih 
Dragan Momčilović: Sveti Sava u Carigradu 
Galja Sapozničenko: Od postanja do apokalipse u pripoveci "Crna kula" Miodraga Pavlovića 
Dragana Bošković: Postupak karnevalizacije u romanu "Heroj na magarcu" Miodraga Bulatovića 
Aleksandra Maksić: O razlozima za ćutnju u Buberovoj i Levinasovoj filozofiji 
Aleksandra Bijelić: Psihološki aspekti naučnih hipoteza 
Sonja Stojmenska-Elzeser: Intertekstualna preplitanja u pričama Olivere Koveziroske 
Vuk Krnjević : Raičkovićevi prozni zapisi 
Marko Žilović: Belgija - izvori nacionalizma i institucionalna rešenja (2) 
Anđelija Polikarpova: Predeli rata 
Igor Petrović: Između fakta i fikcije: savremena angloamerička dokumentarna drama.


VRH