Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 78 (decembar 2005)

Sveske broj 78 (decembar 2005)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Zoran Živković 
Zoran Živković: Čajdžinica 
Ljiljana Pešikan-Ljuštanović: Zatočnik pete sile 
Nataša Polovina: Kratka priča u stvaralačkom konceptu Zorana Živkovića 
Intervju: Beskrajno širenje književnog kosmosa

Rubrika "Nova Evropa" 
Žak Derida: Evropa nade 
Dragan Petrović: Rusija i Evropa (I) 

Rubrika "Janusov vrt"
Hanif Kurejši 
Sebastiano Vasali 
Joko Tavada 

U oktobarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove 

Stanislava Lema (" Apokrifi 2 " ) , Miška Šuvakovića (" Kritičke procedure: modernzam, avangarda, neoavangarda i protokonceptualizmi" ), Jasne Šakote-Mimice (" Dekartova kreacija čulnosti 1") , Roberta Donije (" Smrt knjige: pogled istoričara na digitalnu revoluciju "), Milana Orlića (" Duh nad vodama: ćirilični deo globalizacije "), Nikolaja Firtiča (" Luis Kerol i ruski alogizam "), Zorana Koprivice (" Ekrafonska sinteza dramskog i dijegetičkog ") , Đorđa Malavrazića (" Čovek iza dvostrukog okna ") , Marka Novakovića ("Hjumovo estetičko merilo"), Ostoje Đurića ("Beogradska i njujorška pevanja Lidije Aleksejeve"), Aleksandra Bjelogrlića ("Tajni grad"), Riste Vasilevskog ("Ishodano znam"), Biljane T. Petrović ("Princ noći i nestala kraljeva kćer"), Svetlane Tomić (" Sidro moje "), Smilje Stefanović-Pregel (" Anakondina deca ", "Dolina Šenandoa, Virdžinija"), intervjue sa Marijom Jovanović ("Kad god se otvore stranice, počinje novi život knjige") i Isidorom Minić ("Neke stepenice savladam, anisam ni znala da mogu")


VRH