Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 76 (jun 2005)

Sveske broj 76 (jun 2005)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Dragan Stojanović 
Dragan Stojanović: Svetska književnost 
Srđan Vučinić: Putevi ka iskonu bivstva 
Jelena Živić: Paradoksalna priroda Dragoljuba Lažitrave Intervju: Dug prema književnosti

Rubrika "Nova Evropa" 
Miloš Knežević: Balkan u talasu predrasuda 

Rubrika " Janusov vrt" 
Ori Bernštajn 
Viktorija Tokareva 
Hajner Miler 
Rozalis Branko 
Dejvid Gejts 

U junskom broju Svezaka možete čitati i tekstove 

Boška Tomaševića (" Književni kanon" ) , Jelene Đurić (" Paralelizam motiva u romanu Gospodja Dalovej i filmu Sati "), Jelene Pilipović (" Eros starij od vremena "), Milice Živković (" Čudovišta nikad ne umiru 2 "), Teri Igltona (" Apsolutne ironije: Seren Kjerkegor 2 ") , Branislave Vasić (" Savremena književnost i novi svetski poredak ") , Dejana Jelovca ("Ka modelu plodonosne interkulturne poslovne komunikacije"), Momira Paunovića ("Zagonetno premetanje"), Marka Kovačevića ("Putevima modernosti - 50. Sterijino pozorje"), Emilije Cerović Mladje ("Mimezis mimezisa "), Draška Ređepa ("Atlas prepoznavanja"), Gorana Đorđevića ("Sentandreja"), Gorana Samardžića ("Stopedeset duša"), Dragoslava Dedovića ("Emigrantske pesme"), Milana R. Simića ("Mikša"), Alije Keba ("Nepremost"), Zoltana Babe ("Jan Vaj Ajk je bio ovde") intervju sa Sašom Radonjićem ("Pisci i kritičari fabrikuju tvorevine koje nazivju romanima")


VRH