Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 110 (decembar 2013)

Sveske broj 110 (decembar 2013)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Vlado Đukanović: Sava Mrkalj, reformator srpske azbuke
Svetlana Milašinović: Milenijumska kula pisane reči 
(IV kola Antologijske edicije Deset vekova srpske kniževnosti Matice srpske)
Miloslav Šutić: Hegelova kritika lepe duše (I)
Klara Hamburger: Vodič za Listova dela
Franc Fanon: Crna koža, bele maske
Sanja Lazarević Radak: Marks je mrtav, živeo Marks
(Marksizam i postkolonijalna kritika)

Za Sveske pišu:

Đorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji - Kladovo
Radivoj Šajtinac: Tour en l'air ili starci u šetnji
Goran Pavlović: Sumatra Miloša Crnjanskog kroz fenomenološki pristup Gastona Bašlara
Marijan Grakalić: Vežbanka po Novaku (ogledanje klasika)
Kurt Tuholski: Dečije pozorište
Aleksandra Maksić: Fenomenologija društvenosti: Levinas i Hajdeger
Vedran Cvijanović: Foknerov veo mistike i pesmizma: Proučavanje simbolike potonulih vrednosti u delima Buka i bes i Avesalome, Avesalome! (I)
Ivana Bulj: Uticaji komedije del arte na stvaralaštvo Luiđija Pirandela
Dejan Ognjanović: Horor u teoriji na engleskom jeziku (II)
Nastasja Pisarev: Mistifikacija tehnologije i realnost privida Romanima Idoru Vilijema Gibsona i Američki bogovi Nila Gejmena (II)
Žarka Svirčev: Na pragu interpretacije
Vesna Malbaški: Duč Dučisimov purpurni plašt (I)
Svetlana Milašinović: Astalske pesme Srba Bačvana kao ogledalo istorije
Momir Paunović: Jubilej kraljice zagonetaka


VRH