Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 107 (mart 2013)

Sveske broj 107 (mart 2013)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Dobrilo Nenadić: Štamparska presa i kindl
Nil Makarti: Večiti putnik 
Radoman Kordić: Istina i smisao književnosti 
Peter Huhel: Devet pesama
Sava Anđelković: Književno nasleđe na nemačkom i francuskom jeziku u Sterijinim komedijama (I) 
Sanja Lazarević Radak: Telo, telesnost i potrošnja teksta: nasilje i erotika na Balkanu (I) 
Nataša Tučev: Lavirinti Džona Barta: Poetički stavovi u zbirci Izgubljen u kući smeha (I) 
Nina Marković: Kritički osvrt na spoljnu politiku Republike Srbije u veku Azije i Pacifika: obnavljanje „trećeg puta“?
Marija Ligeti Balint: Klavirski zvuk muzičkog kosmosa Džordža Kramba (II) 
Neda Kovačević: Dunja iz Bulevara platana ili beogradizacija beograda

Za Sveske pišu:

Zlata Marjanović: Gde su ljudi dobre ćudi, pesma s’ ori: o muzikalno krasnopjevnoj umreženosti našoj (II)
Nataša Atanasković: Pijaca
Nastasja Pisarev: Motiv puta u Srcu tame Džozefa Konrada i Apokalipsi danas Frensisa Forda Kopole (II) 
Miljan Marković: Klarina ljuljaška
Andrea Popov Miletić: Mitotvorstvo u romanima Džejmsa Džojsa i Tomasa Mana Portret umetnika u mladosti, Uliks i Čarobni breg (II) 
Mirjana Vasić: Simbolički diskurs u novelama D. H. Lorensa 
Vedran Cvijanović: Biblija u distopiji: rasvetljavanje i proučavanje religijskih motiva i tema u romanu Vrli novi svet (II) 
Milena Malešević: Vidovi i funkcije komentara (II) 
Igor Javor: Predstava o urođenicima sa stanovišta semiotike kulture (II) 
Dragan Matić: Bela Hamvaš (II) 
Zorana Pejković: Branko Miljković i francuski simbolisti Rembo, Malarme i Valeri (II) 
Jovana M. Reba: Mistika života i dela Jele Spiridonović Savić (II)
Nina Živančević: Neumorni rad i inovatorski pristup (Dramaturgija Sterijinih komedija i Komparativno pozorište Save Anđelkovića) 
Svetlana Milašinović: Osveta u službi potrage za identitetom 
Zoran M. Mandić: Osluškivanje nevidljivog vrta osame


VRH