Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

PREDSTAVLJANJE KNJIGE "FILM I POLITIČKI KONTEKST" SANJE LAZAREVIĆ RADAK

U četvrtak, 11. maja 2017, u Biblioteci Sveti Sava (Aranđelovac) i Radoje Domanović (Topola,) predstavljena je najnovija knjiga dr Sanje Lazarević-Radak “Film i politički kontekst: o jugoslovenskom i srpskom filmu”. O knjizi je govorio dr Milan Orlić.

 

Sinezu saznanja iz prethodne tri knjige, sa jasnim uvidom u najvažnije teorijske modele 20. veka, Sanja Lazarević Radak sabira u primenjuje u drugom i drugačijem, mediju filmske umetnosti u najnovijoj knjizi “Film i politički kontekst: o jugoslovenskom i srpskom filmu”, gde i dalje jedno od centralnih istraživačkih pitanja ostaje upravo odnos Evrope i Balkana kao graničnog prostora.

      Ovo je četvrta knjiga autorke koja je, kao i prethodne tri, objavljene u izdavačkoj kući Mali Nemo iz Pančeva, u ediciji “Nova Evropa”. S obzirom na činjenicu da su savremeni pristupi u proučavanju Balkana zanemareni u ovdašnjoj akademskoj i široj intelektualnoj javnosti, Sanja Lazarević-Radak, tematizuje i istražuje upravo temu Balkana i njegovih uzajamnih odnosa sa Evropom. Njena studija "Otkrivanje Balkana" čitaoce vraća u devetnaesti vek, kada balkanski prostor  još uvek nije bio upisani u kolonijalne i smatrao se - evropskom terra incognita-om. Postupak imenovanja balkanskog prostora  i smeštanja na kartu sveta praćen je zamišljanjem ljudi drugačije kulture i "prirode", što je postalo osnova za docnije stereotipizacije o ovom poluostrvu. Polazeći od navedenih činjenica, autorka postavlja dva ključna pitanja: prvo - da li je Balkan kolonizovano područje, drugo, ako jeste  - šta je kolonijalno u njemu.

       Nakon što su britanski i američki putnici otkrili Balkan početkom devetnaestog veka i formirali prve trajne predstave o njemu kao "unutrašnjoj", ili "skrivenoj" Evropi,  prvoj polovini dvadesetog veka, između dva svetska rata, putnici postavljaju Srbiju u ovaj okvir predstavljajući je kao "Bliski istok". Upravo ovu temu, istražuje Sanja Lazarević-Radak u monografiji “Na granicama Orijenta”,  kao sliku “istočnosti” Srbije,  njenu graniču geopolitičku  i geokulturnu poziciju, njenu drugost u odnosu na Evropu. Pri tome ona ukazuje na okolnost da tada formirane slike i predstave o Srbiji i Balkanu do danas dominiraju javnim mnjenjem Zapada i uočavaju se u javnom govoru Srbije i o njoj.

         Sva ova geosimbolička pitanja, prenesena u postmoderno dobra  postkolonijalne stvarnosti i teorija koje određuju subinu Balkana, Sanja Lazarević Radak nastavlja da istražuje u studiji “Nevidljivi Balkan: Prilog istoriji postkolonijalnih geografija”. Sintezu saznanja iz prethodne tri knjige, sa jasnim uvidom u najvažnije teorijske modele 20. veka, Sanja Lazarević Radak sabira u primenjuje u drugom i drugačijem, mediju filmske umetnosti u najnovijoj knjizi “Film i politički kontekst: o jugoslovenskom i srpskom filmu”, gde i dalje jedno od centralnih istraživačkih pitanja ostaje upravo odnos Evrope i Balkana kao graničnog prostora.

 

 


VRH