Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

ОТИСАК ЖИВОТА

Svega: 
Cena 700,00 DIN 
PDV (10%) 70,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.130,00 DIN 
-+
МАРИНА ТОТ

Седма књига, Отисак живота, најзрелије је песничко остварење Марине Тот.  Оно садржи и сажима искуство  њеног  целокупног досадашњег  певања. Ово запажење односи се како на тематски  и  мотивског круг  унутар којег је ауторка развијала песнички светоназор, тако и на  поступке  градње  песме и одговарајуће форме који су се временом искристалисали као стваралачки оквир.  Сазревање  песничког  субјекта,  препознатљиво  је  по  поступно стеченој  вештини    да    обрађиване    теме   и   мотиве,   оне    који   се      појављују   од   првих  оглашавања,  песмотворно  прерађује  и  надграђује,   уздижући  их   на   раван  поетског  симбола.   У  међувремену  дораставши   до   стишаног  песничког  исказа,   доследно   комбинујући   слободни   и  везани  стих,  ауторка  истрајава  у  истраживању  такозваних  вечитих  тема и метафизичких  димензија   песме.   Реч  је  о  томе  да  мисаона  промишљања   стварности  која,  у песничком дозревању, из другог или позадинског прелазе у први план песничког  сликописа.  И  да  аналитички  спретно   уклопљена  у  описне  песме,  ова  промишљања резултирају сведеном и прецизном песничком реченицом, стихом  ослобођеним  празних  стилских  и  рефлексивних  ходова. Управо  назначени  песнички  свет  и  начин  његовог  установљавања, очигледно    пажљиво  развијан  у  целини  Отиска живота, због чега књига заслужује читалачку  пажњу.

Ћирилица, тврд повез, 116 страна.


VRH