Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske 2004

Književnost, umetnost, kultura, nauka

Više od 50 autora u svakom broju objavljuje tekstove iz petnaestak oblasti (pozorište i film, likovna i muzička umetnost, sve oblasti književnosti, estetika, filozofija, istorija...). Za Sveske pišu ugledni autori iz celog sveta. Zahvaljujući stalnim saradnicima iz najvažnijih kulturnih centara, Sveske omogućuju uvid u savremene tokove književnosti, umetnosti i kulture Srbije i Crne Gore, bivše Jugoslavije, jugoistočne Evrope, Evrope i sveta.
Glavni i odgovorni urednik: Milan Orlić

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata: 
za fizička lica: 1600,00 
cena sa PDV: 1728,00 
za pravna lica: 3200,00 
cena sa PDV: 3456,00 
za inostranstvo: 100 evra ili 120 US$ (+ poštanski troškovi) 

Račun za uplatu: 160-23003-34 (Banca intesa)

Sveske broj 71 (mart 2004)

Sveske broj 71 (mart 2004)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Todor Manojlović - građanin sveta "
Bojana Stojanović-Pantović: Osnove i razvoj
moderne poezije Todora Mnojlovića -
estetička i teorijska polazišta 
Lidija Mustedanagić: Nahod Simeon :
komparativni pristup 
Milena Stojanović: Na međi jave i sna , na međi
eseja i pesme 
Milan Solarov: Fragmenti prepiske mladog
Todora Manojlovića

Rubrika "Nova Evropa" 
Aleš Debeljak: Evropski oblici pripadnosti 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Volas Stivens 
Inger Edelfelt 
Pjotr Orehovski 
Teršanski Joži Jeno 
Lara Vapnijan 

U martovskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Marice Josimčević (" Pedro Paramo : roman građen šaptajima"), Aleksandar B. Lakovića ("Duh humora Miodraga Raičevića"), Kristine Nikolovske ("Pozadina Pupka sveta "), Nenada Dakovića ("Čemu još filozofija"), Branislave Vasić ( "Postmoderno čitanje Hederlina"), Lorana Asuna ("Id se seća u egu"), Ivane Đokić ("Kšištof Kješlovski - plavo"), Jelene J. Đoređević (" Tri nokturna Kloda Debisija"), Milorada Živojnova ("Preteče bilborda - podignimo uvis čela" ), Zorana T. Jovanovića ("Zlatkovići u Pančevu"), Dragana Vučura ("Rotary u Pančevu"), Jakova Ignjatovića ( "Vasa Rešpekt" ), Naima Katana ( "Identitet je dinamička kategorija" ), Ganeta Todorovskog ( "Dobro je za prošlost da ima zahvalnu sadašnjost" ), Nenada Živkovića ( "O ulozi Pančevca u razvoju demokratije i građanskog društva" ).

Sveske broj 72 (jun 2004)

Sveske broj 72 (jun 2004)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "NIN-ova nagrada" 
Dobrivoje Stanojević: Pisac izdaleka, a pisac
izbliza...? 
Zlatoje Martinov: Potraga za samospoznajom 
Milena Stojanović: Književno putovanje 
Branislava Vasić: Umiranje unazad 
Sofija Babović: Jedna romaneskna realizacija 
Nataša Polovina: Album fotografija

Rubrika "Nova Evropa" 
Miloš Knežević: Preludijum evropskog jedinstva 
(Novoevropska zbivanja u evroameričkoj perspektivi) 
Jacek Borkovič: Republika dva naroda 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Erih Frid AI 
Madlen Tjen 
Katrin Marije Guldager 
Adam Biro 

U junskom broju Svezaka možete čitati i tekstove 

Milorada Belančića ("Smrt slikarstva I"), Zorana Đerića ("Pretpostavke za (moguću) poetiku bezdomnosti"), Žoela Prusta ("Intencionalna svrhovitost"), Branislave Šušić (" Kako upokojiti vampira ili nostalgija povampirene savesti"), Libora Budinskog ( "Samoubistva slavnih"), Nine Bagdasarove ("Određivanje žanra"), Lidije Mustedanagić ("Svetlopis i moda"), Lisijena Belija ("Nestvarna sećanja. Pariz"), Vitka Zlatkovića ("Nedostatak oca " ), Marijana Mišića ("Polemike o delu Gavrila Stefanovića Venclovića"), Zorica Hadžić ("Danica Marković u antologijama srpske poezije"), Miroslava Maksimovića 
("Urbani pesnik" ), Save Damjanova ("Umetnost je božanska igra").

Sveske broj 73 (septembar 2004)

Sveske broj 73 (septembar 2004)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Pamtimo kao Dunav" 
Hans Kristijan Andersen: Dnevnici 1825-1875 
Jovan Sterija Popović: Spomen putovanja... 
Peter Esterhazi: Brodski dnevnik 
Alen Dzenik i Stefan Tulminć: Vitgenstajnov Beč : jezik otudjenja 
Dobrivoje Stanojević: U č emu je svrha dijaloga? 
Nepoznati: Franfurtske veze ili Kako je Zoku izgubio svoju mladost 
Zoran Janjetović : Š vabe u Vojvodini 
Volkshymne der Donauschwaben und Das
Donauschwabenlied

Rubrika "Nova Evropa" 
Miloš Knežević: Preludijum evropskog jedinstva (II) 
(Novoevropska zbivanja u evroameričkoj perspektivi) 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Ceslav Milo š 
Janike Evelid 
Peter Nada š 
Doris Lesing 

U septembarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Zorana Konstantinovića ("Srbi su srednjeevropski narod") , Dušana Kovačevića ("Pozoriste ponekad li č i na ambulantu za lečenje duše"), Ale Tatarenko ("Radost zivota izmedju dve kulture"), Milorada Belančića ("Smrt slikarstva II"), Miška Šuvakovića ("Umetnost posle 'smrti' slikarstva"), Nikole Viskovića ("Erotika, pornografija, erotoposi I"), Dragana Ilića ("Antigona kao feministički simbol"), Bojana Colaka ("Shvatanje i osobenosti lirske proze"), Pola Heningsa ("La ž no narodnja š tvo"), Aleksandre Djuričić ("Rediteljsko čitanje operskog libreta"), Radoja Domanovića ("Pozorište u palanci"), Vladimira Miloševića ("U muzici je važno poverenje").

Sveske broj 74 (decembar 2004)

Sveske broj 74 (decembar 2004)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Česlav Miloš" 
Anžej Franašek: Večni plamen yaustavljenog
vremena 
Česlav Miloš: Znam sve laži Dostojevskog (Poslednji intervju) 
Julja Hartvig: Meditacija 
Stanislav Lem: Jezivo 

Rubrika "Nova Evropa" 
Žan-Pjer Rafaren: Uravnoteženost sveta, Evropa i odbrana 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Elfride Jelinek 
Ljudmila Ulicka 
Karlo Lukareli 
Lui Jičang 

U septembarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Žaka Deride ("U ratu sa samim sobom"), Elfride Jelinek (" Jedan običan dan "), Ane Šomlo ("Hebrejski - jezik kojim se piše vekovima"), Klausa Vagenbaha ("Kafkin Prag") , Nebojše Grubora (" Istina kao umetnost ") , Ranka Pavlovića ("Istorija lista koji pada"), Željka Milanovića ("Teorija - demon za istoriju književnosti"), Vedada Spahića ("Intertekstualnost i njeno pripitomljavanje"), Nikole Viskovića ("Erotika, pornografija, erotoposi II"), Vaclava Štjepaneka ("Srbi u slovenskoj politici Tomaša Garika Masarika"), Jelene J. Đorđević (" Osvajanje celog u delima Ljubice Marić").

Subscribe to RSS - Sveske 2004

VRH