Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 75 (mart 2005)

Sveske broj 75 (mart 2005)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Miloš Arsenijević 
Miloš Arsenijević: Vreme i beskonačnost 
Miroslava Anđelković: Filozofski portret Miloša Arsenijevića 
Intervju: Ontološki rulet 
Razgovor o knjizi "Vreme i vremena"

Rubrika "Nova Evropa" 
Žistin Lakroa & Pol Manjet: Još savršenija
unija: EU i američki model 

Rubrika " Janusov vrt" 
Mihail Bulgakov 
Peter Handke 
Kristina Falkenland 
Tomas MekGuan 

U martovskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Teri Igltona (" Apsolutne ironije: Seren Kjerkegor ") , Milice Živković (" Čudovišta nikad ne umiru "), Radane Lukajić (" Makinovo zaveštanje "), Zorana Kinđića (" Egzistencijalna komunikacija "), Aleksandra Dimitrijevića (" Uloga maske u stvaralaštvu Judžina O Nila ") , Nataše Polovine ("Pustolovna fantastika Z orana Živkovića ") , Dragana Tasića ("Tradicionalna simbolika kipa"), Slobodana Rakitića ("Varljivi prezent"), Vedada Spahića ("Intertekstualnost i njeno pripitomljavanje"), Mira Vuksanovića ("LJ"), Zlatka Krasnog ("Iz pisma Horaciju"), Marka Kovačevića ("Ludička magija"), Jelene J. Đorđević ("Elementi kolažnog kubizma u Paradi Erika Satija"), Patrika fon Ana ("Pogled stranca"), Irene Lukšić ("Vodič po Karlovcu")


VRH