Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 69 (septembar 2003)

Sveske broj 69 (septembar 2003)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Književnost na jezicima manjina u Podunavlju" 
Miodrag Maticki: Književnost na jezicima manjina u Podunavlju 
Vesna Cidilko: Aleksandar Tišma i Rajko Đurić:
o literarnom i etničkom identitetu u manjinskoj i većinskoj književnosti 
Laslo Vegel : Koreni u tuđinstvu (rubne oblasti - manjine - književnost)

Slobodanka Peković: Naše i tuđe, mi i oni 
Petar Milošević: Razdoblje srpske i hrvatske
književnosti u Mađarskoj 
Gabrijela Šubert: Sećanja na multikulturalni život u Slavoniji. Roda Roda i Vilma Vukelić 
Marija Cindori: Žudnja za poštovanjem 
Vesna Matović : Panonija koje više nema... 
Tomislav Žigmanov: Suvremena književnost Hrvata u Vojvodini 
Slavomir Gvozdenović: Srpska poezija u Rumuniji 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Rut Praver Džabvala 
Džems Mik 
Mihal Faber 
Tomaš Horvat 
Emil Tonev 

U septembarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Imre Kertesa ("Holokaust kao kultura"), Dubravke Popović-Srdanović ("Sa dubokim poštovanjem prema svetu: poezija Deniz Levertov"), Marka Juvana ("Pitanje o literarnosti"), Milene Stojanović ("Citatnost i intertekstualnost kao umetnički fenomeni"), Džonatana Kerija ("Spektakl, mržnja, kontra-memorija"), Svetlane Šeatović Dimitrijević ("Lalić i pesnički preci"), Dragice Ivanović ("Od cveta do andjela"), Aleksandre Đuričić ("Mesto i vreme radnje u operskom libretu"), Dejana Ognjanovića ("Ves Krejven i postmoderni horor (I)"), Željka Milanovića ("Drugi u romanu Hadži Diša Dragutina Ilića"), Miroslave Dukić ("Pojava i značenje kruga u Autobiografiji odlazećeg "), Aleksandra Tišme ("Knjiga o Blamu - odlomak"), Milene Dragićević Šešić ("Balkan je veliki kulturni izazov"), Mateje Matevskog (" Zlatni ključ za dom poezije"), Bojane Matorkić-Ivanović ("Glas je najsavršeniji instrument").


VRH