Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 68 (jun 2003)

Sveske broj 68 (jun 2003)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Dekonstrukc-i-ja..." 
Ivana Đokić: "Dekonstrukc-i-ja... ja ili aj (I) " 
Mark Fromon-Moris: "Dekonstruiši, reče on (Čitajući Deridu)" 
Dejvid Vils: "Fusnote o džezu: predgovor o granicama diskursa" 
Mihal Pavel Markovski: "Dekonstrukcija i religija" 
Milorad Belančić: "Dekonstrukcija i razlika" 
Vladimir Đokić Tomas: "Kraj filozofije" 
Adriana Zaharijević : "Kriptonim: karneval
(pokušaj određenja dekonsrukcije)"

Rubrika "Nova Evropa" 
Lajoš Grendel: "Moć simbola u srednjoj Evropi" 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Česlav Miloš 
Nadin Gordimer 
Aleksandar Žarden 
Sara Paretski 
Elena Kadare 

U junskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Miloslava Šutića ("Andrićeva estetika prirpdno lepog "), Đerđ Špira ("Borovski"), Gordana Maričića ("Brevier de Oreste "), Dobrivoja Stanojevića ("Talenti su potrebniji svetu nego nebo (I): Ko ne veruje, neka ne smeta"), Pitera Blejka ("Mit o idealnom gradu"), Česlava Miloša ("Kontradiktornost je poluga transcendencije"), Gordana Dragovića ("Umetnost je emocionalni inženjering"), Veselina Markovića ("Iskorak iz nužnosti i nostalgija za beskonačnim"), Pavla Ugrinova ("Vojvodina starinarnica"), Milene Stojanović ("Analitika Pekićeve groteske"), Vesne Perić ("Stvarnost izvan fikcije"), Branislave Vasić ("Dragutin Ilić, disident ili prorok"), Radoslava Erakovića ("Hronotop zlatnog grada : istorijska inverzija u romanu Sekund večnost Dragutina Ilića").


VRH