Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 67 (mart 2003)

Sveske broj 67 (mart 2003)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: " Mediji i kultura dijaloga " 
Ratko Božović: "Dijalog - geometrija govora" 
Dobrivoje Stanojević: "Mediji i načela dijaloga" 
Milorad Belančić: "Medij i dijalog" 
Ana Andjelić: "Javna sfera i javni interes" 
Veselin Kljajić: "Televizija kao kauzalni odnos" 
Divna Vuksanović: "Polilogos kulture" 
Jelena Mickić: "Medijska slika drugog" 
Zoran Kindjić: "Dijalog i ego"

Rubrika " Nova Evropa " 
Erhard Busek: " Nasledje i budućnost Evrope " 
Dimitrije Vujadinović: " Kreativna Evropa " 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Tomas Transtremer 
Brajan Aldiz 
Bernhard Vider 
Daglas Oliver 
Dželing Jang 

U martovskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Edgara Morena ( " Ka ponoru? " ), Žan-Pjer Faja ( " Filozofija je živa poezija " ), Enrika Banjata ( " Loša i dobra književnost - odgovornost autora i funkcija publike " ), Ale Tatarenko ( " Sladak ukus volje: Novi Jerusalim kao knjiga o pobuni " ), Namite Subioto ( " Savremena slovenačka poezija i proza " ), Milene Stojanović ( " Dragocena istraživanja (inter)literarnosti " , o knjizi Genetički vidovi (inter)literarnosti Gvozdena Erora), Marinka Arsića Ivkova ( " Pretpostavke krivične estetike " ), Aleksandre Djuričić ( " Četiri godine kamerne opere Madlenianum " ), Ivane Djokić ( " Evropa Larsa fon Trira ").


VRH