Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 111 (mart 2014)

Sveske broj 111 (mart 2014)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Dragana Litričin Dunić: Povlašćeni prostori Miloša Crnjanskog
Marios Hakas: Dve kratke priče 
Miloslav Šutić: Hegelova kritika lepe duše (II)
Edvin Markam: Slepa pohlepa sveta
Jelena Pilipović: Iščekujući Afroditu, čitanje Sapfinog fragmenta 2 u svetlosti poezije simposiona (I)
Đerđ Ligeti: Tada sam bio toliko naivan
Sanja Ivić: Pojam evropskih vrednosti u okviru evropskog političkog diskursa

Za Sveske pišu:

Milena Ilišević: Potraga za identitetom u autobiografiji Moje mesto Seli Morgan
Galja Sapožničenko: Drugi dolazak Miodraga Pavlovića u kontekstu Apokalipse (I)
Olivera Žižović: Filigransko stvaralaštvo Dragana Stojanovića: jedno čitanje romana Urednik od iskustva
Dušan Gojkov: Čemu služi bilo ko od nas? 
Igor Javor: Metamorfoze Tersitove pobune: na putu od klasične ka modernoj paradigmi (I)
Vedran Cvijanović: Foknerov veo mistike i pesmizma: Proučavanje simbolike potonulih vrednosti u delima Buka i bes i Avesalome, Avesalome! (II)
Vesna Malbaški: Duč Dučisimov purpurni plašt (II)
Dorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji – Negotin
Andrej Plešu: Dnevnik iz Teskanija
Ivana Jarić: Intertekstualne relacije u romanu Lagum Svetlane Velmar Janković
Sava Jakšić: Tema vremena u Odi Grčkoj urni 
Dejan Đorić: Kocka ljuta Milice Grbić
Žarka Svirčev: Ekspresionizam Milice Janković 
Jelena Milinković: Dopisivanje Jednog dopisivanja: tri fragmenta o romanu Jedno dopisivanje Julke Hlapec Đorđević
Jelena Marićević: Sfumato portret sprske književnosti ili kako bi Pavić video Izabrana dela Save Damjanova (Srpska književnost iskosa 1-5 Save Damjanova, naučna studija/esej, Beograd: Službeni glasnik, 2011-2013)
Željko Milanović: Oblici nomadskog života (Sedam jesenjih priča Marija Ligouri-ja, knjiga kratkih priča, Novi Sad: Akademska knjiga, 2013)
Tijana Čubrilo: Putovanje u središte pra-jezika (Vavilonski vodopadi Viktora Raduna Teona, knjiga pesama, Novi sad: Orpheus, 2013)
Periša Armuš: Konačno na pravom mestu


VRH