Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

СВЕСКЕ БР. 145, СЕПТЕМБАР 2022

Svega: 
Cena 900,00 DIN 
PDV (10%) 90,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.350,00 DIN 

СВЕСКЕ бр. 145 (септембар 2022)

Из садржаја издвајамо:
 
Миомир Петровић: Орфеј у „Орфеуму“
Херман Хесе: За Нинон (Са немачког превела Барбара Новаковић)
Дејан Медаковић: Ефемерис
Ђула Круди: Две приче (Са мађарског превела Јована Јовић)
Душко Лопандић: Црњански и Стојадиновић:
песник и политичар у дипломатији (састанак у Венецији)
Мурадин Олмезов: Из неког разлога желим
(Са руског превела Валентина Новковић)
Слободан Лазаревић: Видови преображене стварности
(модерни мимезис и форма кратког даха) (II)
 
За „Свеске“ говори:
Јовица Кртинић:
Уздизање изнад робовања политичким и пословним интересима
(Разговарала Валентина Новковић)
 
За „Свеске“ пишу:
Радмило В. Радовановић: Живот радостан, живот орфејски
Предраг Мирчетић: Исток, љубав и „синестезија“
на путу „Свиле“ Александра Барика (I)
Валентина Новковић: У алгоритме убачени, неба гладни
Даница М. Савић: Семиотика старозаветног гнушања (I)
Драган Петровић: Украјинска криза (II)
Еразмо Бранковски: Неоплатонизам и Corpous Areopagiticoum
Бранислав Матић: На Еги­ни, у Са­рон­ском мо­ру, це­ду­ље за оно­стра­но
Сања Лазаревић Радак: Естетика авангардног и експерименталног филма
Марјана Калинић: Проблем кривице у филму „Рој“ Миодрага Миће Поповића (I)
Предраг Дилпарић: На путу за Албукерки
Дејан Вељовић: Го Гас
Верица Преда: Са обода Сунца
Душан Лончар: Српски југо-конструкт (IV): прва Југославија, други део
Андрија Тиса: Пра-жеља човека да познаје будућност
Виктор Шкорић: Чиплић из нове перспективе (Изабрана дела Богдана Чиплића, 
уредили Миливој Ненин, Бојана Поповић и Радован Влаховић)
Ксенија Катанић: Портретиста друштва (Несахрањена прошлости, аутобиографски роман Ласла Вегела)
Марија Живковић: Потрага за смислом (Смртни исход атлетскихх повреда, роман Милице Вучковић)
Александар Танурџић: Проблем изолованости (Загрљај ветрова, роман Елен Дорион)

VRH