Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

dr MILAN ORLIĆ, GLAVNI UREDNIK

Milan Orlić rođen je 1962. godine u Pančevu. Književnik, filozof, naučni istraživač. Osnovne i master studije završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (grupa za filozofiju). Doktorirao na  Univerzitetu Monaš u Melburnu (Australija) temom The Narrative Structures of the Serbian Postmodern Novel: The Disintegration of the Narrative Subject and Re-construction of the Narrator Figure.
Godine 2002-2005.
održao seriju predavanja na Univerzitetima u Pragu, Brnu, Gdanjsku, Poznanju, Vroclavu, Opolu, Krakovu. U toku 2010. održao predavanja kao gostujući predavač na univerzitetu Monash u Melburnu (Australija). Godine 2013. održao seriju predavanja na Univerzietu Sorbona (Pariz 1 i Pariz 4).
Učestvovao na više od 30 naučnih konferencija i okruglih stolova u Srbiji, regionu i svetu, na tri kontinenta (Beograd, Boston, Bukurešt, Vašington, Vesprem, Kambera, Krakov, Niš, Ohrid, Novi Sad, San Antonio, Sidnej, Hobart…).
Učestvovao na više od 30 međunarodnih pesničkih festivala 
Ob­ja­vlje­ne knji­ge: O ne/stvar­nom (pri­čo­ro­man; “Knji­žev­na omla­di­na Sr­bi­je”, Be­o­grad, 1987), Mo­mo u po­lar­noj no­ći (ma­li po­et­ski ro­man; “Pro­sve­ta”, Be­o­grad, 1992), Iz po­lar­ne no­ći (knji­ga po­e­zi­je; “Pro­sve­ta”, Be­o­grad, 1995; dru­go dopunjeno iz­da­nje 1996), Za­pi­si iz po­lar­ne no­ći (knji­ga ese­ja; “Pro­sve­ta”, Be­o­grad, 1997), Bruj mi­le­ni­ja (knji­ga po­e­zi­je; “Pro­sve­ta”, Be­o­grad, 1998. go­di­ne; dru­go dopunjeno iz­da­nje 2000), Grad, pre nego što usnim (knjiga poezije, “Mali Nemo”, Pančevo, 2005). Žudnja za celinom (Pančevo: Mali Nemo, 2009).
Zastupljen
je u dvadesetak najvažnijih domaćih i stranih izbora, antologija i leksikona (npr. u Leksikonu balkanskih pisaca /Filozofski fakultet Masarikovog univerziteta, Brno, 2000/ i drugim leksikonima; zastupljen na jugoslovenskom CD-romu Literaturexpres 2000 u izdanju Srpskog PEN Centra). Najnovija: Antologija Cat Painters (An Anthology of Contermporary Serbian Poetry, Dialogos press, New Orelans, 2016).
Na
jznačajnije nagrade: Isidora Sekulić, Milan Rakić, Branko Miljković, Prosvetina nagrada, Pečat varoši sremskokarlovačke, Pegaz, Plaketa Mermer i zvuci, Kondir Kosovke devojke i druge.
Poezija i eseji prevođeni su mu na petnaestak jezika, među kojima je i prevod objavljen u International poetry Review (SAD, Severna Karolina). Objavio je bilingvalno francusko-srpsko izdanje knjige pesama Ardent desir d'unite (billingue serbe-francais) u izdanju izdavačke kuče L'Harmattan  (Paris, 2013).
O Orlićevom stvaralaštvu napisano je stotinak tekstova u Srbiji i regionu kao i nekoliko tekstova u inostranim časopisima u Evropi i svetu, uključujući World Literature Today (SAD).
Uređivao časopis Književnost. Glavni je i odgovorni urednik časopisa Sveske (nagrada "Jeremija Živanović" za najbolji književni časopis u Srbiji za 2001. godinu). Kao glavni urednik, uređivao reviju za digitalnu umetnost i kulturu Sveske-ArtTech. Glavni je urednik izdavačke kuće Mali Nemo. Predsednik Izršnog odbora Fonda Isidora Sekulić (2001-2005). Predsednik Odbora za međunarodnu saradanju Udruženja književnika Srbije (2001-2003).

Slika: 
Milan Orlić, glavni urednik

VRH